אבן עזרא על יונה ג ב

<< אבן עזרא על יונה • פרק ג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • 


קום – הוא יורה כי לא הלך דרך שתרחק נינוה, אם ישלחהו שנית ילך: