אבן עזרא על יונה ג ה

<< אבן עזרא על יונה • פרק ג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • 


ויאמינו – כמו "ויאמן העם" (שמות ד, לא).

והטעם באלהים, בדבר אלהים: