שולחן ערוך יורה דעה קלה י


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

כלי עור הצריך מילוי ועירוי צריך שיוסיף עור וכיוצא בו על פיו כעין גדנפא כדי שיעלו המים על פיו או יהפכנו על פיו בתוך כלי מלא מים שלשה ימים אחרים:

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(כה) כלי עור כו'. וה"ה כל הכלים וכן משמע ברשב"א שם:


ט"ז

באר היטב

(יז) עור:    וה"ה כל הכלים. כן משמע ברשב"א.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש