שולחן ערוך חושן משפט תה ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

שורו שחבל באביו ואמו או שהדליק גדיש בשבת חייב בנזקיו אע"פ שאם עשה הוא כן היה פטור:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

שור שחבל באביו כו':    פי' שור שחבל באביו ואמו של בעל השור חייב בעל השור בנזקי אביו:

היה פטור:    וה"ט דמה שהוא הי' פטור היינו משום דקים לי' בדרבא מיני' דהי' חייב מית' משא"כ בשורו שחבלו שבעליו אינו חייב מיתה אזה:באר היטב

(ב) פטור:    משום דקלב"מ דחייב מיתה משא"כ בשורו שבעליו אינו חייב מיתה בזה. שם.קצות החושן

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש