שולחן ערוך חושן משפט תה ג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

נגח אשה ויצאו ילדיה פטור מדמי ולדות אע"פ שהוא מועד לנגוח אבל אם נגח שפחה מעוברת ויצאו ילדיה חייב כאילו נגח בהמה מעוברת ושמין אותה כמה היתה שוה תחלה וכמה נפחת דמיה ומשלם תם חצי נזק ומועד נזק שלם:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

פטור מדמי ולדות:    דכתיב כי ינצו אנשים ולא שורים:באר היטב

(ג) ולדות:    דכתיב כי ינצו אנשים ולא שוורים. שם.קצות החושן

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש