סמ"ע על חושן משפט תה

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף אעריכה

אפילו נתכוון לבהמה וחבל באדם:    עפ"ר דכתבתי דיש צד רבותא בזה יותר משור שכוון לנגח בהמה זו ונגח בהמ' אחרת דהתם מין בהמה אחת היא משא"כ אדם שיש לו מזל (וכמ"ש בסי' א') ואין דרכו של שור לכוין אליו לנגחו וה"א דמחשב אונס טפי:

ופטור מצער כו':    דכי יתן איש בעמיתו כתיב ולא שור בעמיתו:


סעיף בעריכה

שור שחבל באביו כו':    פי' שור שחבל באביו ואמו של בעל השור חייב בעל השור בנזקי אביו:

היה פטור:    וה"ט דמה שהוא הי' פטור היינו משום דקים לי' בדרבא מיני' דהי' חייב מית' משא"כ בשורו שחבלו שבעליו אינו חייב מיתה אזה:


סעיף געריכה

פטור מדמי ולדות:    דכתיב כי ינצו אנשים ולא שורים: