שולחן ערוך חושן משפט רי ג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

א"ל קנה נכסי או חפץ פלוני אתה ובהמה זו או אתה ועובר זה קנה הוא מחצה:

(המקנה דבר למת כל שהוא לצורך קבורתו וכבודו קנה) (תשו' רשב"א סי' שע"ה):

מפרשים

 

סמ"ע - מאירת עיניים

קנה הוא מחצה:    ואם אמר לבנו קנה את ועובר שלי שתתעבר ממני אשתי נוטל הבן הנולד כבר המחצ' בראש ואח"כ חולקין הוא והעובר לכשיולד המחצה השנייה וכן פי' רשב"ם ועפ"ר:
 

ש"ך - שפתי כהן

(ג) קנה הוא מחצה עיין בא"ח סי' מ"א ס"ג:
 

באר היטב

(ו) מחצה:    ואם אמר לבנו קנה את ועובר שלי שתתעבר ממני אשתי נוטל הבן הנולד כבר המחצה בראש ואח"כ חולקין הוא והעובר לכשיולד המחצה השניה וכן פי' רשב"ם עכ"ל הסמ"ע ועיין באבן העזר סי' מ"א ס"ג.

פירושים נוספים


▲ חזור לראש