שולחן ערוך חושן משפט רי ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

הקנה מקצת נכסיו לבהמה או למי שלא בא לעולם וחזר ואמר לחבירו קנה כבהמה זו או כעובר זה לא קנה כלום:

מפרשים

 

סמ"ע - מאירת עיניים

קנה כבהמה זו או כעובר זו:    כצ"ל בכ"ף ולא בבהמה בעובר בבי"ת:

פירושים נוספים


▲ חזור לראש