שולחן ערוך חושן משפט קצב י


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

המוכר שדה לחבירו ונכנס בה הלוקח וזרעה או נרה או שאסף פירות האילן או זמרו וכן כל כיוצא בדברים אלו קנה:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

ש"ך - שפתי כהן

(ג) המוכר שדה לחבירו. עיין בתשו' רשד"ם סי' שע"ו:


ט"ז

באר היטב

(י) שאסף:    עיין בתשו' רשד"ם סי' שע"ו.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש