שולחן ערוך אורח חיים תרסג ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

שבת של חולו של מועד, ערבית ושחרית ומנחה מתפלל של שבת, ואומר "יעלה ויבוא" בעבודה. ובמוסף אומר: "אתה בחרתנו", "ומפני חטאינו", "את יום המנוח הזה את יום חג הסוכות הזה"; וחותם: "מקדש השבת וישראל והזמנים".

הגה: ונוהגין לומר קהלת בשבת של חול המועד, או בשמיני עצרת אם איקלע בשבת (מהרי"ל). ועיין לעיל סימן ת"צ.

מפרשים

מגן אברהם

(א) לו' קהלת:    בקהלת כ"ע מודים שאין מברכין:

באר היטב

(ג) קהלת:    בקהלת כולי עלמא מודים שאין מברכין ועסי' ת"צ ס"ק ט' מש"ש.


משנה ברורה

(ז) ועיין לעיל סימן ת"צשם מבואר לעניין אם יש לברך עליהם. ועיין שם במשנה ברורה ס"ק י"ט:
פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן