פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים תרב

סעיף אעריכה

הגה: ומתענים למחרת ראש השנה (טור), והוא תענית ציבור.

בכל הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים מרבים בתפילות ותחנונים.

הגה: ואומרים אבינו מלכנו ערב ובקר מלבד בשבת (טור) ואפילו אם חל מילה שאין אומרים תחנון אפילו הכי אומרים אבינו מלכנו (מנהגים). ואומרים בכל יום שלשה פעמים וידוי קודם עלות השחר מלבד בערב יום כפור שאין אומרים אותו אלא פעם אחת (רוקח). ואין נותנין חרם וכן אין משביעין אדם בבית דין עד אחר יום כפור (מהרי"ל). אין מקדשין הלבנה עד מוצאי יום כפור ושבת שבין ראש השנה ליום כפור המנהג לומר בו צדקתך וצדקתך: