פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

במילה אומרים זכור ברית ואל תפר ופזמון יה איום [לבוש] ובמדינ' זו א"א רק זכור ברית:


(א) אין משביעין:    ועכ"פ מצוה לשפוט להוציא גזילה מתחת ידו (לבוש):