פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים תקצו

סעיף אעריכה

לאחר תפלה מריעים תרועה גדולה בלא תקיעה.

הגה: ויש מקומות נוהגין לחזור ולתקוע שלשים קולות (מנהגים ישנים) ולאחר שיצאו בזה שוב אין לתקוע עוד בחנם אבל קטן אפילו הגיע לחינוך מותר לומר לו שיתקע (המגיד פרק ב' מהלכות שופר) ומותר לו לתקוע כל היום (אור זרוע דראש השנה):