פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

הלכתא: בטלה מגילת תענית. וכל הימים הכתובים בה – מותר להתענות בהם, וכל שכן לפניהם ולאחריהם, חוץ מחנוכה ופורים – שאסור להתענות בהם בעצמם, אבל לפניהם ולאחריהם מותר. וכן שבתות וימים טובים וראשי חודשים – מותרים לפניהם ולאחריהם.

הגה: מי שיש לו נשואין בחנוכה – אין לו להתענות, אבל אם יש לו נשואין בניסן – מתענה ביום חופתו אפילו בראש חדש ניסן, מפני שהוא אחד מן הימים שמתענין בהם כדלקמן סוף סימן תק"פ (הגהות מנהגים וליקוטי מהר"ש).