פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים קסו

סעיף אעריכה

יש אומרים שאין צריך ליזהר מלהפסיק בין נטילה להמוציא ויש אומרים שצריך ליזהר וטוב ליזהר. ואם שהה כדי הילוך כ"ב אמה מקרי הפסק (תוספות פרק אלו נאמרים):