שולחן ערוך אורח חיים קלג

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · אורח חיים · סימן קלג | >>

ראו סימן זה בתוך: טור אורח חיים · לבוש · ערוך השולחן · שולחן ערוך הרב
מפרשי שו"ע על הסימן:    משנה ברורה · ביאור הלכה · באר היטב · ט"ז · מגן אברהם · כף החיים · ביאור הגר"א · פרי מגדים ·
שו"ע באתרים אחרים:    alhatorah.org Sefaria.org

דין ברכו בשבת
ובו סעיף אחד:

סעיף אעריכה

בשבת ויו"ט אין אומרים ברכו אחר קדיש בתרא.

הגה: אפי' במקום שנהגו לאמרו בימות החול שמא לא היו יחידים בבהכ"נ כשאמרו ברכו מכל מקום בשבת ויו"ט אין לאמרו דהכל באין לבהכ"נ קודם ברכו (ב"י בשם ריב"ש):