שולחן ערוך אורח חיים קלב

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · אורח חיים · סימן קלב | >>

ראו סימן זה בתוך: טור אורח חיים · לבוש · ערוך השולחן · שולחן ערוך הרב
מפרשי שו"ע על הסימן:    משנה ברורה · ביאור הלכה · באר היטב · ט"ז · מגן אברהם · כף החיים · ביאור הגר"א · פרי מגדים ·
שו"ע באתרים אחרים:    על התורה ספריא שיתופתא
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה
תרגומים: en.wikisource.org · SefariaENG

דיני קדושת ובא לציון
ובו שני סעיפים:
אב

סעיף אעריכה

מתרגמינן קדושת ובא לציון, וצריך ליזהר בו מאד לאומרו בכוונה.

הגה: ולענין אם היחיד אומרה דינה כדין קדושה שביוצר, ועיין לעיל סימן נט. ובקדושה שבתרגום יחיד אומרה ולא שנים, ואין לאומרה בקול רם (בית יוסף סימן נ"ט)

סעיף בעריכה

אסור לאדם לצאת מבית הכנסת קודם קדושה דסידרא.

הגה: ואומרים אחר סיום התפלה עלינו לשבח מעומד (כל בו), ויזהר לאומרו בכוונה, וכשמגיע אל אל לא יושיע יפסיק מעט קודם שיאמר ואנחנו כורעים וכו' (טור). ואומרים קדיש יתום אחר עלינו, ואפילו אין יתום בבית הכנסת יאמר אותו מי שאין לו אב ואם, ואפילו מי שיש לו אב ואם יכול לאומרו אם אין אביו ואמו מקפידין (אגור ותשב"ץ ותשובת מהרי"ל סימן ס"ד). ויש לומר פטום הקטורת ערב ובוקר אחר התפלה, ואומרים תחלה אין כאלהינו וכו'. ואומרים השיר שהלוים היו אומרים במקדש שחרית לבד (טור). ויש שכתבו ליזהר לומר פטום הקטורת מתוך הכתב ולא בעל פה, משום שהאמירה במקום ההקטרה וחיישינן שמא ידלג (בית יוסף בשם מהר"י ואורחות חיים ) אחד מסממניה, ואמרינן שהוא חייב מיתה אם חסר אחת מסממניה, ולכן נהגו שלא לאומרו בחול שממהרין למלאכתן וחיישינן שמא ידלג, וכשיוצא מבית הכנסת אומר ה' נחני בצדקתך וגו' (כל בו), ומשתחוה ויוצא (מהרי"ל)