פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אבן העזר קנה יג

שולחן ערוך

אם היא בת כ', ולא נולדו בה סימני אילונית ולא הביאה שתי שערות, חשובה כקטנה עד שתביא ב' שערות או שתגיע לרב שנותיה שהם ל"ה שנה ויום אחד, שאז הרי היא אילונית אף על פי שלא נראו בה סימני אילונית, וחשובה כגדולה ואינה יכולה למאן.

ועיין לקמן סי' קע"ב סימני אילונית מה הם:

מפרשים