שולחן ערוך אבן העזר קל ד


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

חתמו בראש הגט או מצדו או בימינו או בשמאלו או מאחריו, פסול:

מפרשים

בית שמואל

(ה) או מאחריו:    היינו הגט שסיים בדף זה והעדי' חתומי' מאחוריו דאם קצת מגט מאחוריו והעדים חתומים שם היינו הדין מ"ש בסעיף ז' והט"ז פוסל בכה"ג אלא דוקא אם מקצת הגט בדף שאצלו ועדים חתומים עליו כשר דאכתי העדי' חתומי' בתוכו אבל אם מקצת גט מלאחריו ועדי' חתומי' פסול ועיין ברש"י ותוספות ר"פ ג"פ:

ט"ז

באר היטב

(ד) פסול:    היינו הגט מסיים בדף זה והעדים חתומים מאחוריו דאם קצת מגט מאחוריו והעדים חתומים שם היינו הדין מ"ש בסעיף ז' עיין ב"ש.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש