שולחן ערוך אבן העזר מד ג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

שכור שקדש, קדושיו קדושין אפלו נשתכר הרבה; ואם הגיע לשכרותו של לוט, אין קדושיו קדושין. ומתישבין בדבר זה:

מפרשים

חלקת מחוקק

(ג) ומתיישבין בדבר זה:    כלו' שחוקרין הרבה אם היה שכור ממש כשכרותו של לוט דלפעמים נראה שהוא כך ואינו כן אחר החקירה:

בית שמואל

(ה) ומתיישבין:    כלומר חוקרי' הרבה אם הוא שיכור כלוט ועיין סי' קכ"א:

ט"ז

באר היטב

(ב) זה:    כלומר חוקרין הרבה אם הוא שכור כלוט עיין סי' קכ"א.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש