שולחן ערוך אבן העזר מג ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

המקדש את הקטנה היתומה, או קטנה שיצתה מרשות אביה, אימתי ממאנת וכל דיניה יתבאר בסימן קנ"ה.

הגה: ועיין לקמן סימן קס"ט מי נאמן על קטן וקטנה אם נתגדלו.
ספק אם הם גדולים או קטנים, הוי ספק קדושין.
יכולין בית דין לפסוק להשיא את הקטנה, כמו שיש רשות לאמה ולאחיה, ויכולין להתנות שאם תמאן תאבד כל אשר לה. אבל אין להם רשות להשיא את הקטן (נמוקי יוסף פרק חרש). ועיין לקמן ריש סימן קנ"ה:

מפרשים

 

בית שמואל

(ה) המקדש את הקטנה:    היינו היא בעצמה קבלה הקדושין אבל אם אמה ואחיה קבלו הקידושין א"צ מיאון ועיין בנ"י פ' ב"ש ובב"י ריש סימן קנ"ה ועיין דרישה ובריש סימן קנ"ה כתבתי דהרמב"ם ס"ל לא כנ"י:

פירושים נוספים


▲ חזור לראש