הגהות רבי עקיבא איגר/אבן העזר/סימן מג

סימן מג עריכה

סי' מ"ג ס"ב הגה מי נאמן. נ"ב ע' תשו' רש"ך ח"ב סי' ס"ו: