שולחן ערוך אבן העזר לח כז


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

על מנת שאני תלמיד, כל ששואלין אותו דבר אחד בתלמודו, ואומרו, ואפילו בהלכות החג שמלמדים אותן ברבים מדברים הקלים סמוך לחג כדי שיהיו כל העם בקיאין בהם:

מפרשים

בית שמואל

(נג) ואפילו בהלכות החג וכו':    ואיתא בש"ס אפילו מסכת כלה ועיין בתוס' שבת דף קי"ד ובאורח חיים סימן קל"ו:

ט"ז

באר היטב

(לז) החג:    בש"ס איתא אפי' במסכת כלה. עיין תוס' במסכת שבת דף קי"ד ע"א. ובאורח חיים סי' קל"ז ועיין בה"י.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש