שולחן ערוך אבן העזר לב ג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

אם היא קטנה או נערה ומקדשה על ידי אביה בשטר, כותב: "בתך מקודשת לי":

מפרשים

חלקת מחוקק

(ה) בתך מקודשת לי:    אם אין לו רק בת אחת ואם יש לו שנים צריך לפרש איזו מהן הוא מקדש ואם כתב הרי את מקודשת ג"כ הוי קידושין ועיין לקמן סי' ל"ז:

בית שמואל

(ו) בתך כו':    עיין סימן ל"ז כמה פרטי דינים בזה:


באר היטב

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש