רש"י על תהלים קמה ו

רש"י על תהלים • פרק קמה >>
ד • ו • ז • טז • כא • 


"ועזוז נוראותיך יאמרו" - וגם אני גדולתך אספרנה