רש"י על תהלים קמה ד

רש"י על תהלים • פרק קמה
ד • ו • ז • טז • כא • 


"דור לדור ישבח מעשיך" - וגם אני הדר כבוד הודך אשיחה