רש"י על תהלים קכ ז

רש"י על תהלים • פרק קכ
א • ב • ג • ד • ה • ז • 


"אני שלום" - עמהם

"וכי אדבר" - עליהם שלום המה באים להלחם בי