רש"י על תהלים קכ א

<< רש"י על תהלים • פרק קכ >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • 


"שיר המעלות" - שיאמרו הלוים אותו על חמש עשרה מעלות היורדות מעזרת ישראל עד עזרת נשים ויש כאן ט"ו מזמורים של שיר המעלות ורבותינו אמרו שיסדן דוד להעלות את התהום כמו שמפורש במסכת סוכה ולפי אגדה פתרונו שיר למאה עולות