רש"י על תהלים קכ ג

<< רש"י על תהלים • פרק קכ >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • 


"מה יתן לך" - הקב"ה

"ומה יוסיף לך" - שמירה ומחיצות הרי את נתונה לפנים משתי מחיצות