רש"י על תהלים קכ ב

<< רש"י על תהלים • פרק קכ >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • 


"משפת שקר" - זרעו של הרשע שצדין את הבריות בפיהם בעלילות רשע