רש"י על תהלים קכח ה

רש"י על תהלים • פרק קכח >>
א • ב • ג • ה • ו • 


"מציון" - שהוא שער השמים

"בטוב ירושלים" - ושמחת בכל הטוב