רש"י על תהלים קכח ו

<< רש"י על תהלים • פרק קכח
א • ב • ג • ה • ו • 


"וראה בנים לבניך" - ולא יבואו לקטטה עבור חליצה ואז שלום על ישראל תוספות

"בנים לבניך" - ירשו נחלה ואין אשה זקוקה ליבם אז שלום בעולם