רש"י על תהלים קכח א

<< | רש"י על תהליםפרק קכ"ח • פסוק א' | >>
א • ב • ג • ה • ו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"שיר המעלות אשרי כל ירא ה'" - כל אלו תוכחות ומוסרים לפי שכתוב אשרי האיש אשרי איש לכך נאמר כאן כל לרבות אשה