רש"י על תהלים קכח


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שיר המעלות אשרי כל ירא ה'" - כל אלו תוכחות ומוסרים לפי שכתוב אשרי האיש אשרי איש לכך נאמר כאן כל לרבות אשה

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יגיע כפיך" - הנהנה מיגיע כפו נוחל שני עולמות (במס' ברכות)

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כגפן פוריה" - בניה מרובין "בניך כשתילי זיתים" - מה זיתים אין להם הרכבה כך אין בבניך פסול

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מציון" - שהוא שער השמים "בטוב ירושלים" - ושמחת בכל הטוב

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וראה בנים לבניך" - ולא יבואו לקטטה עבור חליצה ואז שלום על ישראל תוספות

"בנים לבניך" - ירשו נחלה ואין אשה זקוקה ליבם אז שלום בעולם