רש"י על תהלים קכח ג

<< רש"י על תהלים • פרק קכח
א • ב • ג • ה • ו • 


"כגפן פוריה" - בניה מרובין

"בניך כשתילי זיתים" - מה זיתים אין להם הרכבה כך אין בבניך פסול