רש"י על תהלים פו יז

<< רש"י על תהלים • פרק פו
ב • ג • ד • ח • י • יג • יד • טז • יז • 


"עשה עמי אות לטובה" - שיהא ניכר לאחרים שמחלת לי

"ויראו שונאי" - האות ויבושו ולא שמע לו הקב"ה ליתן האות בימיו אלא בימי שלמה בנו כשדבקו השערים זה בזה ולא נפתחו עד שאמר (דברי הימים ב ו') אל תשב פני משיחך זכרה לחסדי דוד עבדך