רש"י על תהלים פו יג

"משאול תחתיה" - דרך המנאפים להנתן בעומקה של שאול ומשם הצלתני שאמר לי נתן הנביא (שמואל ב י"ב) גם ה' העביר חטאתך