רש"י על תהלים פו ב

| רש"י על תהליםפרק פ"ו • פסוק ב' | >>
ב • ג • ד • ח • י • יג • יד • טז • יז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"כי חסיד אני" - שאני שומע גדופי וחרפתי ויכולת בידי להנקם ואני שותק כך הוא באגדת תהילים ד"א פירשו רבותינו בברכות ולא חסיד אני וכו'