רש"י על תהלים סח יג

<< רש"י על תהלים • פרק סח >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לו • 


"מלכי צבאות הגוים ידדון ידדון" - יתנדו וישלכו מתוך א"י וכנסת ישראל שהיא נות בית תחלק את שללם כמו שנאמר והי' סחרה ואתננה קדש וגומר (ישעיהו כ"ג)