רש"י על תהלים סח יב

<< רש"י על תהלים • פרק סח >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לו • 


"ה' יתן אומר המבשרות וגו'" - אומר מאמר עוד הוא ישאג בקול להשמיע צבאות הגוים הרבים ומהו האומר