רש"י על תהלים סח לא

<< רש"י על תהלים • פרק סח >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לו • 


"גער חית קנה" - זה עמלק שנמשל כחית יער הדר בין הקנים

"עדת אבירים בעגלי עמים" - עם ששמנו ועשתו כפרים אבירים בתוך שאר האומות שאינם אלא כעגלים לנגדם

"מתרפס ברצי כסף" - אינם מתרצים לכל אדם אלא א"כ מרצה להם מעות

"בזר עמים" - פזרו את השבטים כד"א (דברים ל"ג) אף חובב עמים ותמיד קרבות יחפצון חפצים להלחם בנו