רש"י על תהלים סח יא

<< רש"י על תהלים • פרק סח >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לו • 


"חיתך ישבו בה" - עדתך ישבו בה כמו ויאספו פלשתים את מחניהם[1] לחיה (שמואל ב כג) ד"א חיתך כנסת ישראל קרויה בהמתו וחיתו של הקב"ה

"תכין בטובתך" - כשיצאו ממצרים הסיבותם במדבר ארבעים שנה לפי שעמדו כנעניים וגדעו את האילנות ובתוך כך שעכבו במדבר עמדו ותקנו הכל

  1. ^ "את מחניהם" לא מופיע בפסוק