רש"י על תהלים סז ז

רש"י על תהלים • פרק סז >>
ב • ג • ה • ז • ח • 


"ארץ נתנה יבולה" - וגם אל הארץ שנתנה יבולה ועל אשר יברכנו השם (סא"א)