רש"י על תהלים סז


פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יאר פניו" - להראות פנים שוחקות לתת טל ומטר

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לדעת בארץ דרכך" - להודיע שמדתך להטיב לעמך ועל זה יודוך וישמחו וירננו לאמים

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי תשפוט עמים מישור" - לזכות

"תנחם" - תנהגם בדרך המישור ועל זאת יודוך עמים כולם

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ארץ נתנה יבולה" - וגם אל הארץ שנתנה יבולה ועל אשר יברכנו השם (סא"א)

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וייראו אותו כל אפסי ארץ" - שיאמרו ראו אלו שהיו יראי השם איך ברכם וגדלם