רש"י על תהלים סז


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יאר פניו" - להראות פנים שוחקות לתת טל ומטר

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לדעת בארץ דרכך" - להודיע שמדתך להטיב לעמך ועל זה יודוך וישמחו וירננו לאמים

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי תשפוט עמים מישור" - לזכות "תנחם" - תנהגם בדרך המישור ועל זאת יודוך עמים כולם

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ארץ נתנה יבולה" - וגם אל הארץ שנתנה יבולה ועל אשר יברכנו השם (סא"א)

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וייראו אותו כל אפסי ארץ" - שיאמרו ראו אלו שהיו יראי השם איך ברכם וגדלם