רש"י על תהלים סז ג

<< רש"י על תהלים • פרק סז
ב • ג • ה • ז • ח • 


"לדעת בארץ דרכך" - להודיע שמדתך להטיב לעמך ועל זה יודוך וישמחו וירננו לאמים