רש"י על תהלים סז ה

רש"י על תהלים • פרק סז
ב • ג • ה • ז • ח • 


"כי תשפוט עמים מישור" - לזכות

"תנחם" - תנהגם בדרך המישור ועל זאת יודוך עמים כולם