רש"י על תהלים סז ה

| רש"י על תהליםפרק ס"ז • פסוק ה' |
ב • ג • ה • ז • ח • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"כי תשפוט עמים מישור" - לזכות

"תנחם" - תנהגם בדרך המישור ועל זאת יודוך עמים כולם