רש"י על תהלים סז ח

<< רש"י על תהלים • פרק סז
ב • ג • ה • ז • ח • 


"וייראו אותו כל אפסי ארץ" - שיאמרו ראו אלו שהיו יראי השם איך ברכם וגדלם