רש"י על תהלים נז ז

<< רש"י על תהלים • פרק נז
א • ב • ד • ה • ו • ז • ט • 


"כפף נפשי" - האויב

"נפלו בתוכה" - סופן ליפול בתוכה כפף קלינ"א בלע"ז לשון וזוקף לכל הכפופים (לקמן קמ"ה)