רש"י על תהלים נז ה

<< רש"י על תהלים • פרק נז >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ט • 


"נפשי בתוך לבאם" - אבנר ועמשא שהיו לבאים בתורה ואינם מוחים בשאול

"אשכבה לוהטים" - אשכבה בלוהטים אנפנבלוייאנ"ץ בלע"ז בין הזיפים שלוהטים אחר ל' הרע