רש"י על תהלים נז ד

רש"י על תהלים • פרק נז >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ט • 


"חרף שאפי" - ויושיעני מחרפת שאפי האומר לבלעני שאפי גולושנטמו"י בלע"ז